Kylie Jenner patrí k najznámejším a najslávnejším celebritám posledných rokov. Pre­slá­vila sa najmä vďaka te­le­víz­nej re­a­lity šou „Keeping Up with the Kardashians“. V roku 2016 pat­rila me­dzi 10 naj­sle­do­va­nej­ších ľudí na Ins­ta­grame a v súčasnosti ju na tejto sociálnej sieti sle­duje neuveriteľných 128 mi­li­ó­nov ľudí.

https://www.instagram.com/p/BupD9l8H1x4/

Známy magazín Forbes odhaduje, že kozmetická spoločnosť The beauty of Kylie Cosmetics, ktorej majiteľkou je práve mladá Kylie Jenner má v tomto roku hodnotu vyše 900 miliónov dolárov. Ak k tejto sume prirátame ďalšie peniaze, ktoré Jenner nadobudla z výnosného podnikania a influencerstva, tak odhadovaná hodnota jej majetku je viac ako 1 miliarda dolárov.

ČLÁNOK POKRAČUJE POD REKLAMOU
View this post on Instagram

SETTING POWDERS by @kyliecosmetics launching March 7th?

A post shared by Kylie ? (@kyliejenner) on

Jenner spoločnosť založila v roku 2015 a zaujímavosťou je aj to, že ešte aj dnes jej impérium pozostáva len zo siedmich zamestnancov na plný úväzok a piatich zamestnancov na čiastočný úväzok.O väč­šinu chodu jej firmy sa to­tiž stará ex­terná firma. Vý­robu a ba­le­nie má na sta­rosti ka­li­forn­ská spo­loč­nosť Seed Be­auty, o pre­daj sa stará on­line pre­dajca Sho­pify, fi­nan­cie a PR pro­duktu má zas na starosti jej matka vý­me­nou za de­sa­tinu z tr­žieb.

Komentáre