Vzájomné pôsobenie viacerých faktorov

Dobrá marketingová stratégia je predmetom podnikateľských plánov, ktoré si vytvára každý  majiteľ spoločnosti väčšinou sám. Jej základ tvorí známy marketingový mix, ktorý sa musí v prvom rade zameriavať na uspokojovanie potrieb zákazníka.

ČLÁNOK POKRAČUJE POD REKLAMOU

Vzájomné pôsobenie 4 nástrojov je ovplyvňované viacerými faktormi, základom však stále ostáva, priniesť vhodný produkt, ktorý uspokojí potreby zákazníkov. Určiť jeho optimálnu cenu, vhodne zabezpečiť propagáciu a doručiť ho na požadované miesto.

Pretože zákazník je dôležitý

Pred tým, než sa do týchto krokov pustíte, mali by ste si urobiť prieskum trhu, na ktorom sa plánujete uplatniť. To znamená dôkladne spoznať vzorku, ktorú má váš produkt alebo služba osloviť. Cez prieskum trhu viete, koľko ľudí a v akej vekovej hranici nakupuje určité výrobky. Tiež poznáte ceny, s ktorými môžete disponovať. Aj keď musíte zarobiť, všetko by ste mali prispôsobovať zákazníkovi, pretože v konečnom dôsledku je on hlavným zdrojom vášho zisku. Pokiaľ ste sa rozhodli pre túto cestu, musíte s tým počítať.

Aby vyvolala správne emócie

Reklama ako taká musí osloviť v každom smere. Preto sa kladie dôraz na kreatívnosť, inovácie a tvorivé myslenie. Kde inde, ak nie tu sa musíte prispôsobovať dobe. Vďaka sms marketingu si overíte, o ktorý produkt bude najväčší záujem a potom sa môže začať jeho vylepšovanie.

Každá reklama by mala byť dokonalým obrazom, ktorý vás priláka. Vyvolá vo vás určité pocity. Emócie ako súčasť dobrej reklamy nech sa stanú základom marketingovej stratégie vášho podniku. Pri takejto reklame však musíme myslieť na to, že atramentové kazety vytlačia len to, čo jej zadáte. Vy rozhodujete, aké vlastnosti ho budú charakterizovať a aký názov sa vryje do pamäti spotrebiteľov.

Komentáre