Voliči na celom Slovensku sa počas uplynulého víkendu mali možnosť slobodne rozhodnúť, komu odovzdajú svoj hlas vo voľbách. Väčšina z nich sa rozhodla pre Zuzanu Čaputovú, ktorá skončila na prvom mieste a do ďalšieho duelu pôjde s Marošom Šefčovičom, ktorý vo voľbách skončil za ňou, avšak s veľkým rozdielom v počte získaných hlasov. Smutné však je, že ani po prvom kole prezidentských volieb veľa Slovákov netuší, čo v skutočnosti prezident robí a aké sú jeho povinnosti a právomoci. Dôkazom toho sú častokrát „drsné a múdre“ komentáre na sociálnych sieťach, v ktorých sa dočítame bludy o tom, čo všetko prezident údajne robí, tvorí, navrhuje, presadzuje a zakazuje…. Tak aby bolo jasno v tom, čo je v moci prezidenta a o akých veciach môže reálne rozhodnúť, pozreli sme sa na to, ako túto tému vidí Ústava Slovenskej republiky.

Zdroj: prezident.sk

V prvom rade treba podotknúť, že prezident nie je viazaný príkazmi. Republiku reprezentuje svojim vystupovaním a rozhodovaním, zabezpečuje chod ústavných orgánov a je hlavným veliteľom ozbrojených síl. Dojednáva medzinárodné zmluvy, podpisuje zákony, vyhlasuje referendá, môže odpúšťať či zmierňovať tresty väzňom a takisto je v jeho moci udeliť individuálnu milosť alebo amnestiu. Rozhoduje o poverení vlády a môže Národnej rade vrátiť zákon na prerokovanie spolu so svojimi pripomienkami. Podáva Národnej rade správy o stave republiky a závažných politických otázkach a pokiaľ má prezident pádny dôvod, ktorý je uvedený aj v Ústave republiky, môže Národnú radu rozpustiť.

ČLÁNOK POKRAČUJE POD REKLAMOU
Zdroj: pixabay.com

Okrem toho vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády (prijíma tiež ich demisiu a poveruje ich riadením ministerstiev), vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a rektorov vysokých škôl. Vymenúva vysokoškolských profesorov a generálov. Menuje a odvoláva tiež sudcov Ústavného a Najvyššieho súdu SR a prijíma ich sľuby. Ak je republika napadnutá, môže vypovedať vojnu a uzatvoriť mier. Na návrh vlády republiky môže nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť a ukončiť výnimočný alebo vojnový stav.

Komentáre