Parlament schválil vládnu novelu zákona o potravinách spolu s pozmeňujúcim návrhom Evy Antošovej (SNS) a Petra Antala (Most-Híd). Novela zákona má priniesť zlepšenie informovanosti stravníkov v reštauráciách. To znamená, že stravovacie a reštauračné zariadenia budú uvádzať pôvod mäsa, z ktorého pripravili pokrm pre zákazníka. Týkať sa to má aj hotových pokrmov.

Zdroj: pixabay

O pôvode mäsa budú prevádzky a reštaurácie informovať v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste. „Údaj o krajine pôvodu mäsa je zariadenie spoločného stravovania povinné získať od subjektu, od ktorého mäso kupujú a v rovnakom rozsahu túto informáciu poskytnúť spotrebiteľovi.“,  uviedla Antošová. Táto povinnosť sa bude vzťahovať na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny. Výnimku budú tvoriť polotovary. Podrobnosti o označovaní hotových pokrmov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis ministerstva pôdohospodárstva.

Novelou zákona sa rozšíria aj kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín. „Cieľom predkladaného návrhu zákona je zosúladenie platnej právnej úpravy zákona s legislatívou EÚ v oblasti potravín.”, priblížil agrorezort. Stravovacie a reštauračné zariadenia by mali informácie o pôvode mäsa začať povinne uvádzať už od decembra tohto roka.

Komentáre