Urobte si vlastnú analýzu

Každý jeden človek je špecifický svojimi vlastnosťami a schopnosťami, ktoré ho predurčujú na vykonávanie určitých činností. Niekto sa perfektne rozumie matematike a iný zasa dokáže plynulo komunikovať v cudzom jazyku. Presnejšie pozorovanie a zadefinovanie tých najlepších predpokladov pre úspech vám môže pomôcť získať lepšiu predstavu o tom, v akých oblastiach sa dobre uplatníte. Seba analýzu môžete vykonať pomocou rôznych testov, ktorých výsledky vytlačené tonermi HP následne porovnáte. Dokonca máte k dispozícií aj rôzne poradenské a kariérne strediská a centrá, ktoré používajú na takúto analýzu rovnaké metódy.

ČLÁNOK POKRAČUJE POD REKLAMOU

Zoznam perspektívnych povolaní

Po skončení riadnej analýzy sa pokúste identifikovať svoje silné a slabé stránky, na základe ktorých by ste mali zvážiť svoju budúcnosť. Informácie vám pomôžu zúžiť výber povolania v nasledujúcich rokoch. Urobte si zoznam 5 až 10 pracovných miest, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim schopnostiam, zručnostiam a záujmom. Popri tom musíte zohľadniť aj aktuálnu situáciu na pracovnom trhu, pretože nie vždy máte na výber. Môže vás osloviť ponuka reklamnej agentúry a o niekoľko rokov sa ocitnete v inej profesii.

Stanovte si vlastné ciele

Pre vykonávanie akejkoľvek činnosti sa predpokladá stanovenie určitého cieľa. Dokonca aj váš bežný život smeruje k určitému cieľu, preto túto voľbu nepodceňujte ani v tomto prípade. Krátkodobé a dlhodobé, dosiahnuteľné v priebehu niekoľkých rokov a týkajúce sa vášho odboru. Zasa môžete využiť svoju tlačiareň a rýchle tonery, aby ste mali prehľad na papieri. Poslúži vám skratka SMART, ktorá vám napovie, že vaše ciele musia byť špecifické, merateľné, dosiahnuteľné a časovo ohraničené.

S – Specific – špecifické, konkrétne ciele

M – Measurable – merateľné ciele

A – Achievable/Acceptable – dosiahnuteľné/prijateľné

R – Realistic/Relevant – realistické/relevantné (vzhľadom k zdrojom)

T – Time Specific/Trackable – časovo špecifické/sledovateľné

Komentáre

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here