Výstavba elektrárne

Projekt stavby 4. bloku s reaktorom RBMK 1000 bol zahájený v roku 1979 a podľa plánov mal byť tento reaktor spustený do prevádzky na konci roku 1983. Stavebné práce však nabrali počas doby výstavby značné oneskorenie. Priebežné správy o výstavbe tohto bloku preukazovali značné bezpečnostné nedostatky. V decembri roku 1983 aj napriek oneskoreniu, už 4. blok vyrábal elektrinu. 

ČLÁNOK POKRAČUJE POD REKLAMOU

12010809_1135284733156047_1917784539_n

Ešte pred samotným spustením reaktora, mal byť blok číslo 4 otestovaný na všetky bezpečnostné riziká a až následne potom mal byť bezpečne uvedený do prevádzky. Na toto si však ZSSR nebol ochotný počkať, a tak na konci decembra v roku 1983 podpísal riaditeľ elektrárne Černobyľ Viktor Petrovič Brjuchanov dokument a úspešnom testovaní a následnom uvedení do prevádzky.

13059906_1321937021156905_1951429416_n

Osudná bezpečnostná skúška

Medzi testy, ktoré mali byť uskotočnené ešte pred samotným spustením bloku reaktora mal byť aj test, týkajúci sa núdzového fungovania turbíny. Toto núdzové fungovanie tu bolo pre prípad, že by došlo k výpadku prívodu elektriny. Turbína musí byť schopná zotrvačnosťou výrabať dostatok elektrickej energie, ešte po dobu 45 sekúnd aby sa stihli nahodiť núdzové generátory. Táto elektrina je pre bezpečnosť samotného reaktora životne dôležitá, pretože poháňa chladiace čerpadlá, regulačné a havaríjne tyče a tiež zásobuje elektrinou Centrum kontroly a riadenia. Z Centra kontroly a riadenia je blok s reaktorom riadený. Práve táto skúška, ktorú si vyžiadal Sovietsky úrad pre atómovú energiu, bola prevádzaná v noci z 25. na 26. apríla 1986, pri ktorej sa vplyvom nedodržania parametrov testov stala jedna z najhorších katastrof v jadrovej energetike.

13101160_1321937111156896_1220401901_n

Komentáre