Maturitný týždeň opäť raz rozhneval študentov. Kým bývalí absolventi stredných škôl si stoja za názorom, že oni mali maturitnú skúšku ťažšiu a dnešná mládež sa na všetko iba sťažuje, tohtoroční maturanti a najmä ich učitelia tvrdia, že čo sa týka slovenčiny, išlo o najťažší test za posledných niekoľko rokov. Odmietajú sa stotožniť s obsahom testu a s otázkami, na ktoré nebola jednoznačná odpoveď.

Ilustračné foto: pixabay.com

Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry potrápila mnohých študentov a spustila obrovskú vlnu kritiky na spoločnosť NÚCEM, ktorá každoročne zostavuje testové otázky a zaoberá sa aj vyhodnocovaním maturitných testov. Podľa stredoškolákov a ich profesorov NÚCEM zaradil do tohto testu viacero otázok, na ktoré sa nedá jednoznačne odpovedať a ktoré sú vyslovene vytvorené na to, aby študenta zmiatli a nachytali. Spoločnosť vraj zosmiešňuje a dehonestuje študentov a namiesto toho, aby testy obsahovali relevantné otázky, ktoré by zistili ich reálne doterajšie vedomosti, sa z neho stal akýsi nevydarený IQ test, ktorý bol výsmechom. Bezradní maturanti tak boli v niektorých prípadoch odkázaní len na náhodné tipovanie odpovedí.

ČLÁNOK POKRAČUJE POD REKLAMOU
Ilustračné foto: pixabay.com

Proti písomnej forme maturitnej skúšky zo slovenského jazyka, ktorá bola podľa všetkého neprimeraná, vznikla na internete už aj petícia s názvom Maturitné testy 2019 – ZRUŠENIE. Samotný autor petície si však uvedomuje, že ani tohtoročné, ani budúce maturity sa nedajú len tak zrušiť nejakou petíciou. Princíp je však v tom, aby samotní študenti svojim podpisom vyjadrili nesúhlas s testom, ktorý sa im dostal do rúk. „Maturitné testy 2019 boli neprimerané na vedomosti SJL stredoškoláka. Veľa matematiky a dejepisu. Maturitné testy by sa ďalší rok mohli volať IQ test v slovenskom jazyku. Petícia má iba ukázať, koľko študentov zo 43 000 je proti 2019 maturitám. Viem, že sa maturity nezrušia…,“ napísal autor petície, ktorú v priebehu pár dní podporili stovky študentov. Či si teda pracovníci firmy zodpovednej za zostavovanie testových úloh do budúcna vstúpia do svedomia sa nedá s určitosťou povedať, ale veríme, že ohlasy zo stredných škôl, navyše ešte aj zavŕšené elektronickou petíciou, budú mať efekt a budúcoročná písomná skúška zo slovenčiny dopadne po tejto stránke podstatne lepšie.

Komentáre