Nachádzame sa na severnom Slovensku. Len 30 kilometrov od Žiliny sa nachádza nenápadná obec Rajecká Lesná, v ktorej to skutočne žije. Ešte len pred pár dňami sme mali možnosť zúčastniť sa na akcii s názvom: „Púť k Najsvätejšej Trojici v Rajeckej Lesnej“, na ktorej sa počas uplynulého víkendu zúčastnilo zhruba 6000 ľudí. Svoju cestu do Frivaldu (názov Frivald pochádza z historického označenia obce Rajecká Lesná) si mimo iných našla aj novozvolená županka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a poslankyňa NRSR Anna Verešová s rodinou.

Kvôli bezpečnosti všetkých zúčastnených bola v obci zriadená jednosmerná premávka a na celú situáciu a bezpečie dohliadali hliadky Polície Slovenskej republiky, ale aj veľké množstvo miestnych obyvateľov.

zdroj: Rajecká Lesná

Púť začala v sobotu v doobedných hodinách privítaním pútnikov a úvodnou sv. omšou. Hlavný bodom sobotňajšieho programu bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup. Následne sa dav presunul na tradičnú procesiu na známu Kalváriu v Rajeckej Lesnej.

V priebehu soboty odslúžil večernú sv. omšu aj Jozef Lazový (kaplán z Rajeckých Teplíc) a nasledujúci deň aj Milan Holík, farár z Liptovskej Revúcej. Celý víkendový program úspešnej púte zakončila nedeľná sv. omša o 16:00.

Nie len tento víkend, ale počas celého roku

Fakt, že Rajecká Lesná je obcou v ktorej je o program postarané počas celého roku, podtrhuje dlhý zoznam udalostí, na ktorých sa môžete zúčastniť. Ich zoznam nájdete tu. Niektoré z udalostí sa stali už viac-menej tradíciou, ako napríklad “ Fatimská sobota“, ktorú v programe nájdete každú prvú sobotu v mesiaci.

Historická apsida, Slovenský betlehem, kalvária a mnoho ďalšieho

Apsida na námestí je pozostatkom stredovekého Kostola Kráľovnej anjelov, ktorý bol postavený koncom 13. storočia. Práve tu sa až do roku 1886, kedy bol o kúsok vedľa vybudovaný väčší kostol, nachádzala Frivaldská Madona, ktorej sú pripisované mnohé nadprirodzené skutky a zázračné uzdravenia. Apsida je v súčasnosti národnou kultúrnou pamiatkou.

Budova apsidy podstúpila precízne rekonštrukčné a reštaurátorské práce, ktoré odhalili aj mnoho zaujímavostí. Medzi inými aj unikátnu maľbu Krista v takmer životnej veľkosti, pochádzajúcej z obdobia neskoršej renesancie. Okrem iného sa na stenách nachádzajú aj iné dekoratívne maľby z obdobia baroka rovnako ako aj výjavy apoštolov a prorokov. Na stenách sa zachovalo aj niekoľko unikátnych textov, niektoré dokonca v dobovej slovenčine viažuce sa k Turzovcom ako majiteľom rozsiahleho panstva, ktorého centrom bol Lietavský hrad.

Novou dominantou zmodernizovaného námestia je určite areál hlavného kostola, ktorý je veľkým turistickým lákadlom obce. Celá obec prechádza kontinuálnou obnovou a rekonštrukciou. Dôkazom toho je aj novopostavená bytovka, ktorá ponúkne nájomné byty 8 novým rodinám. V okolí bytovky sú dobudované aj 2 multifunkčné ihriská, ktoré sú k dispozícii aj priľahlej základnej škole. V nasledujúcej etape rekonštrukcií prejde modernizáciou aj miestna hasičská zbrojnica a v pláne je aj zateplenie materskej školy. Schválený bol už aj nový územný plán obce.

Za zmienku určite stojí ešte nádherný Slovenský betlehem, ktorý je dielom majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc. Betlehem nezobrazuje len Kristovo narodenie ale aj jednotlivé dediny a zvyklosti slovenského národa. Celkovo pozostáva z viacej ako 300 drevených figuriek, z ktorých niektoré sú aj v pohybe.

Priamo uprostred tohto majestátneho diela sa nachádza výjav Božieho narodenia začlenená do obce Rajecká Lesná. V jej okolí sú v celom betleheme zastúpené slovenské regióny spoločne s ich zvykmi a jedinečnosťami. Či už Orava, Bratislava, Trenčín, hrad Devín alebo katedrály v Nitre a Košiciach a mnoho ďalšieho. Nad celým umeleckým dielom sa týči majestátny tatranský Kriváň, ktorý je symbolom Slovenska. Doslova každý slovenský návštevník tu nájde kus svojho regiónu.

 

 

 

Komentáre